Wytyczne GIS i MZ

91

Drodzy Rodzice, zamieszczamy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji opieki w podmiocie, do którego uczęszcza dziecko. Bardzo prosimy o zapoznanie się.

Wytyczne GIS i MZ