Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA
p. Anna Kruczkiewicz

nr konta Rady Rodziców:
19124023401111001106622819