Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA
p. Sabina Wielobób

Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ
p. Beata Mączałowska

SKARBNIK
p. Sabina Jakiel

nr konta Rady Rodziców:
19124023401111001106622819

Regulamin Rady Rodziców