Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY
p. Marzena Dziurawiec

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
p. Jolanta Szwarc-Burnatowska

SKARBNIK
p. Iwona Łuczycka

SEKRETARZ
p. Magdalena Dubiel-Pierz

KOMISJA REWIZYJNA
p. Dorota Sokołowska – 3 d
p. Anna Piotrowska – 2b
p. Barbara Dmitrzak – 2a

Przedstawiciele Rad Oddziałowych
1a – p. Marcelina Roman
4a – p. Łukasz Werbowski
7a – p. Marzena Dziurawiec
2a – p. Marta Skarbek
2b – p. Anna Piotrowska
2c – p. Katarzyna Poliwka
2d – p. Katarzyna Kaleniecka
3a – p. Magdalena Dubiel – Pierz
3b – p. Beata Sokołowska
3c -p. Iwona Łuczycka
3d – p. Dorota Sokołowska
3e – p. Jolanta Szwarc – Burnatowska