Terminy spotkań

Planowane terminy spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Data

1

12.09.2023 r. 

2

07.11.2023 r.

3

13.12.2023 r.

z rodzicami uczniów zagrożonych oceną ndst lub zachowaniem nagannym

4

23.01.2024 r.

5

9.04.2024 r.

6

14.05.2024 r.

 

Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielami w godzinach dostępności zgodnie z art. 42 KN. na rok 2023/2024