Terminy spotkań

Planowane terminy spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami w roku szkolnym 2020/2021 

Lp.

Data

1

8.09.2020 r.

2

03.11.2020 r.

3

15.12.2020 r.

z rodzicami uczniów zagrożonych oceną ndst. lub zachowaniem nagannym

4

16.02.2021 r.

5

30.03.2021 r.

6

18.05.2021 r.

 

 

Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielami w godzinach ich pracy (z wyłączeniem lekcji i dyżurów międzylekcyjnych) oraz

Data Godzina dyżuru nauczycieli
19.10.2020 r. Od godz. 17:30
15.12.2020 r. Od godz. 17:30
20.04.2021 r. Od godz. 17:30
18.05.2021 r. Od godz. 17:30