Terminy spotkań

Planowane terminy spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami w roku szkolnym 2019/2020 

Lp.

Data

1

10.09.2019 r.

2

05.11.2019 r.

3

16.12.2019 r.

z rodzicami uczniów zagrożonych oceną ndst. lub zachowaniem nagannym

4

04.02.2020 r.

5

31.03.2020 r.

6

19.05.2020 r.

 

 

Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielami w godzinach ich pracy (z wyłączeniem lekcji i dyżurów międzylekcyjnych) oraz

Data Godzina dyżuru nauczycieli
15.10.2019 r. Od godz. 17:30
16.12.2019 r. Od godz. 17:30
21.04.2020 r. Od godz. 17:30
19.05.2020 r. Od godz. 17:30