Kalendarz 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2023 r.
Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r.
Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 luty 2024 r. (Podkarpackie)
Dzień Kobiet 8 marca 2024 r.


Terminy egzaminu sprawdzającego
Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 

13 – 14 czerwca 2024 r.
23 i 26 sierpnia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca –  2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 14 maja 2024 r.
z matematyki – 15 maja
2024 r.
z języka obcego nowożytnego –
 16 maja 2024 r.
Święto Pracy 1 maja 2024 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2024 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2024 r.
Dzień Matki 26 maja 2024 r.
Dzień Dziecka 1 czerwca 2024 r.
Boże Ciało 30 maja 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

2-3 listopada 2023 r.; 2 stycznia 2024 r.;
2 maja 2024 r.; 31 maja 2024 r.; 

Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16  maja 2024 r.