Kalendarz 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 r.
Wszystkich Świętych 1 listopada 2020 r.
Święto Niepodległości 11 listopada 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe 1 luty – 14 luty 2021 r. (Podkarpackie)
Dzień Kobiet 8 marca 2021 r.


Terminy egzaminu sprawdzającego
Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 

17 – 18 czerwca 2021 r.
23 – 24 sierpnia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia-  6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – maja 2021 r.
z matematyki – maja
 2021 r.
z języka obcego nowożytnego –
 maja 2021 r.
Święto Pracy 1 maja 2021 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2021 r.
Dzień Matki 26 maja 2021 r.
Dzień Dziecka 1 czerwca 2021 r.
Boże Ciało 20 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

(2  listopada 2020 r.; 12,13 listopada 2020 r.; 4,5 stycznia 2021 r.; 4 maja 2021 r.; 1 czerwca 2021 r.; 4 czerwca 2021 r.)