Kalendarz 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r.
Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r.
Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 16 stycznia – 29 stycznia 2023 r. (Podkarpackie)
Dzień Kobiet 8 marca 2023 r.


Terminy egzaminu sprawdzającego
Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 

15 – 16 czerwca 2023 r.
24 – 25 sierpnia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia-  11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 23 maja 2023 r.
z matematyki – 24 maja
2023 r.
z języka obcego nowożytnego –
 25 maja 2023 r.
Święto Pracy 1 maja 2023 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2023 r.
Dzień Matki 26 maja 2023 r.
Dzień Dziecka 1 czerwca 2023 r.
Boże Ciało 8 czerwca 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

31 października 2022 r.; 2 maja 2023 r.;
26 maja 2023 r.; 9 czerwca 2023 r.; 22 czerwca 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023 r.