Kalendarz 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019 r.
Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r.
Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r. (Podkarpackie)
Dzień Kobiet 8 marca 2020 r.
Święto 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty 16 marca 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia-  14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 21 kwietnia 2020 r.
z matematyki – 22
kwietnia 2020 r.
z języka obcego nowożytnego –
23 kwietnia 2020 r.
Święto Pracy 1 maja 2020 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2020 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020 r.
Dzień Matki 26 maja 2020 r.
Dzień Dziecka 1 czerwca 2020 r.
Boże Ciało 20 czerwca 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

(31 października 2019 r.; 30 kwietnia 2020 r.; 2,3 stycznia 2020 r.; 12 czerwca 2020 r.)