Kadra szkoły

DYREKTOR

mgr Damian Wojtowicz

KADRA SPECJALISTYCZNA

KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Magdalena Wojtowicz

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Konieczna

HIGIENISTKA
st. hig. dypl. Dorota Kula

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
mgr Renata Pielech

PEDAGOG
mgr Ewa Kurdyła

PSYCHOLOG
mgr Ewelina Galik

LOGOPEDA
mgr Ewa Kurdyła

SEKRETARZ SZKOŁY
Bożena Michalska

KONSERWATOR
Władysław Ogiela

PRACOWNICY OBSŁUGI
Joanna Kutiak
Alicja Wojtas
Regina Cielemęcka
Małgorzata Bielec
Bożena Hydzik
Agnieszka Mogilany

GRONO PEDAGOGICZNE

HISTORIA/WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Joanna Cecuła

JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Wrotniak
mgr Katarzyna Markuc

MUZYKA/PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Adam Kuliga

RELIGIA
mgr Krystyna Szwan

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Maria Wołtosz
mgr Beata Kornecka
mgr Mariola Pankiewicz
mgr Renata Skiba
mgr Monika Matuszewska
mgr Katarzyna Markuc

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Dorota Adamska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Kocyła
mgr Marzena Małek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Barbara Janus
mgr Magdalena Wójcik

BIOLOGIA/PRZYRODA/SZACHY
mgr Wojciech Stawarczyk

CHEMIA
mgr Barbara Burczyk

FIZYKA
mgr Damian Wojtowicz

GEOGRAFIA
mgr Iwona Mermer

INFORMATYKA
mgr Wojciech Stawarczyk

MATEMATYKA
mgr Anna Jaklik

TECHNIKA
mgr Bogusława Kopaniszyn

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Damian Wojtowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Ryszard Karaczkowski

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Barbara Janus

mgr Patrycja Cybuch

mgr Ewa Błżejewska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Ewa Wrotniak

mgr Barbara Janus

mgr Dorota Adamska

mgr Magdalena Wójcik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

mgr Adam Słoniewski

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Elżbieta Gierard-Przybyła

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Barbara Glinianowicz

mgr Wiesława Imbierowicz

mgr Adam Kuliga

mgr Diana Szuryn

mgr Wojciech Stawarczyk

mgr Ewa Wrotniak

mgr Renata Skiba

mgr Mariola Pankiewicz

mgr Beata Kornecka

mgr Monika Matuszewska

mgr Grażyna Kocyła

mgr Maria Wołtosz

Opiekunem samorządu jest p. Ewa Kurdyła