Kadra szkoły

DYREKTOR

mgr Damian Wojtowicz

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Wrotniak

KADRA SPECJALISTYCZNA

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Marcin Cybuch

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Konieczna

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Agata Gierlach

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. KADR i PŁAC
mgr Renata Pielech

PEDAGOG
mgr Ewa Kurdyła

PEDAGOG  SPECJALNY
mgr Ewa Kurdyła

PSYCHOLOG
mgr Karolina Naleśnik

LOGOPEDA
mgr Ewa Kurdyła
mgr Magdalena Wojtowicz
mgr Katarzyna Adamkiewicz

SEKRETARZ SZKOŁY
Bożena Michalska

KONSERWATOR
Władysław Ogiela

PRACOWNICY OBSŁUGI
Regina Cielemęcka
Małgorzata Bielec
Magdalena Puzoń
Agnieszka Mogilany
Katarzyna Dyl

GRONO PEDAGOGICZNE

HISTORIA/WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Joanna Cecuła

JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Wrotniak
mgr Katarzyna Markuc

MUZYKA/PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Adam Kuliga

RELIGIA
mgr Agata Leicht
ks. mgr  Paweł Serwański

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Jolanta Demkowicz
mgr Beata Kornecka
mgr Mariola Pankiewicz
mgr Renata Skiba
mgr Monika Matuszewska
mgr Magdalena Wojtowicz

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Joanna Cecuła

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Grażyna Kocyła
mgr Marzena Małek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Barbara Janus
mgr Magdalena Wójcik

BIOLOGIA
mgr Wojciech Stawarczyk
mgr Anna Sieńko

PRZYRODA
mgr Wojciech Stawarczyk

INFORMATYKA
mgr Marcin Cybuch
mgr Bogusława Kopaniszyn
mgr Wojciech Stawarczyk

CHEMIA
mgr Barbara Burczyk

FIZYKA/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Damian Wojtowicz

GEOGRAFIA
mgr Iwona Mermer

MATEMATYKA
mgr Justyna Maślanka
mgr Katarzyna Wanielista
mgr Damian Wojtowicz

TECHNIKA
mgr Bogusława Kopaniszyn

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Maciej Mermer
mgr Katarzyna Sokołowska

SZACHY
mgr Wojciech Stawarczyk
mgr Damian Wojtowicz

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
mgr Barbara Janus
mgr Anna Sieńko
mgr Aneta Sobkowicz
mgr Magdalena Dobosz
mgr Ewa Błażejewska
mgr Kamila Figura-Bat

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
mgr Ewa Kurdyła
mgr Barbara Janus
mgr Dorota Adamska
mgr Magdalena Wójcik
mgr Ewa Błażejewska

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Marcin Cybuch

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Elżbieta Gierard-Przybyła

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Marcin Cybuch
mgr Adam Kuliga
mgr Magdalena Dobosz
mgr Agnieszka Chudzik
mgr Justyna Krzywdzik
mgr Monika Kudła
mgr Mariola Pankiewicz
mgr Beata Kornecka
mgr Anna Sieńko
mgr Aneta Sobkowicz

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Ewa Kurdyła