Kadra szkoły

DYREKTOR

mgr Damian Wojtowicz

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Wrotniak

KADRA SPECJALISTYCZNA

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Jolanta Demkowicz

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Konieczna

HIGIENISTKA
st. hig. dypl. Dorota Kula

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
mgr Renata Pielech

PEDAGOG
mgr Ewa Kurdyła

PSYCHOLOG
mgr Ewelina Galik

LOGOPEDA
mgr Ewa Kurdyła
mgr Magdalena Wojtowicz

SEKRETARZ SZKOŁY
Bożena Michalska

KONSERWATOR
Władysław Ogiela

PRACOWNICY OBSŁUGI
Gabriela Galant
Alicja Wojtas
Regina Cielemęcka
Małgorzata Bielec
Bożena Hydzik
Agnieszka Mogilany

GRONO PEDAGOGICZNE

HISTORIA/WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Joanna Cecuła

JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Wrotniak
mgr Katarzyna Markuc

MUZYKA/PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Adam Kuliga

RELIGIA
mgr Krystyna Szwan
mgr ks. Jacek Michno

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Maria Wołtosz
mgr Beata Kornecka
mgr Mariola Pankiewicz
mgr Renata Skiba
mgr Monika Matuszewska
mgr Katarzyna Markuc
mgr Magdalena Wojtowicz
mgr Ewa Błażejewska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Dorota Adamska

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Grażyna Kocyła
mgr Marzena Małek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Barbara Janus
mgr Magdalena Wójcik

BIOLOGIA/PRZYRODA/INFORMATYKA/SZACHY
mgr Wojciech Stawarczyk

CHEMIA
mgr Barbara Burczyk

FIZYKA/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA/SZACHY
mgr Damian Wojtowicz

GEOGRAFIA
mgr Iwona Mermer

MATEMATYKA
mgr Iwona Łakus
mgr Damian Wojtowicz

TECHNIKA
mgr Bogusława Kopaniszyn

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Ryszard Karaczkowski
mgr Katarzyna Sokołowska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
mgr Barbara Janus
mgr Patrycja Cybuch
mgr Anna Sieńko
mgr Aneta Sobkowicz
mgr Magdalena Dobosz

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
mgr Ewa Kurdyła
mgr Barbara Janus
mgr Dorota Adamska
mgr Magdalena Wójcik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Marcin Cybuch

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Elżbieta Gierard-Przybyła

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Jolanta Demkowicz
mgr Marcin Cybuch
mgr Adam Kuliga
mgr Diana Szuryn
mgr Katarzyna Kuliga
mgr Justyna Krzywdzik
mgr Monika Kudła
mgr Renata Skiba
mgr Mariola Pankiewicz
mgr Beata Kornecka
mgr Monika Matuszewska
mgr Katarzyna Sokołowska
mgr Maria Wołtosz

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Ewa Kurdyła