O szkole

GALERIA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY 
mgr Damian Wojtowicz
Adres: 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 25
Tel/Fax: (013) 463 05 79, (013) 464 71 47
E-mail:
Archiwalny (aktywny): gim4sanok@interia.pl

     W 1978r. u zbiegu ulic Jana Pawła II i Langiewicza powstała Szkoła Podstawowa nr 7 w Sanoku i funkcjonowała do 1999 r., kiedy 1 września w wyniku reformy oświatowej placówka została przekształcona w Gimnazjum nr 4. Zmiany są nieodłącznym elementem funkcjonowania, dlatego w 2017r. kolejna reforma sprawiła, iż budynek stał się siedzibą Szkoły Podstawowej nr 9.Sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie szkolne oraz pomieszczenia administracji mieszczą się w głównym- dwupiętrowym budynku.

Od wielu lat każda sala przedmiotowa wyposażona jest w niezbędny sprzęt do wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W skład  kompleksu wchodzi również pełnowymiarowa sala gimnastyczna (połączona tzw. „przewiązką” z głównym budynkiem szkoły).

Wnętrze budynku jest schludne, zadbane, estetyczne. Na wolnym powietrzu uczniowie dysponują nowymi boiskami wielofunkcyjnymi.

Istnieje możliwość spożywania ciepłych posiłków w szkolnej stołówce, do której posiłki dostarcza zewnętrzny catering.

Funkcjonuje świetlica szkolna zapewniająca przede wszystkim młodszym uczniom (ale nie tylko)bezpieczne i kreatywne spędzanie czasu. Jej zaplecze stanowi m.in. magiczny dywan, nowe gry planszowe, książki.

W budynku znajdują się gabinety: pierwszej pomocy przedmedycznej, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, a także sala terapeutyczna, biblioteka ze stale uaktualnianym księgozbiorem oraz profesjonalnie wyposażona czytelnia.

Grono pedagogiczne liczy około 40 wykwalifikowanych nauczycieli(pracujących
w różnym wymiarze godzin)zapewniających uczniom należyty rozwój w czasie obowiązkowych lekcji, zajęć specjalistycznych, pozalekcyjnych kółek zainteresowań
i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Działa również świetlica socjoterapeutyczna wspierająca i zagospodarowująca czas wolny wychowanków.

Szkoła pracuje w oparciu o obowiązującą podstawę programową, koncepcję nauczania
i wychowania.

Językiem wiodącym jest język angielski, jednakże uczniowie uczestniczą również
w zajęciach z języka niemieckiego.

     Baza lokalowa pozwala na pracę w systemie jednozmianowym. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska, uczniów i ich rodziców.