Wszystkie Artykuły

1.  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Sanoka - https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10589 2.  Uchwała Nr XXXVII/294/20 Rady Miasta Sanoka z dnia...

Szanowni Rodzice - w związku ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli i zmienną sytuacją zdrowotną wśród dzieci  w dniach 12-19  lutego 2021r. świetlica szkolna funkcjonuje w...

“Dzieci uczą rodziców” to  ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. W jej ramach dzieci uczestniczą w comiesięcznych  lekcjach ...

Jak co roku, w połowie lutego obchodzimy międzynarodowy  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.  Początkowo...

W środę 3 lutego w klasie 2c od rana było bardzo gwarno i dało wyczuć się radosne poruszenie wśród dzieci, gdyż na ten dzień...