Dokumenty

STATUT SZKOŁY – Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku obowiązujący od dnia 13.12.2023 r.
STATUT SZKOŁYobowiązujący od 1.09.2023r. do 12.12.2023 r.

Procedury bezpieczeństwa w SP9 związane z COVID 2021/2022
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2024/2025
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Regulamin świetlicy szkolnej 2022/2023
Regulamin stołówki szkolnej 2022/23

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO NASZEJ SZKOŁY

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie naboru
zgłoszenie dziecka do 1 klasy
  
 wniosek o przyjęcie do 1 klasy
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
  karta zapisu do świetlicy 2024/2025
wniosek o przeniesienie dziecka z innej szkoły

DOKUMENTY STATUTOWE SZKOŁY


 
DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
Standardy_Ochrony_Maloletnich
Procedura współpracy z rodzicami
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin wycieczki (31.05.2021r.)
Zasady BHP w czasie wycieczek – COVID-19 (31.05.2021r.)

 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Sygnały alarmowe

Bliżej siebie – dalej od narkotyków
Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem

Poradnik dla rodziców

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Jeśli nie możesz otworzyć pliku z końcówką *.pdf, kliknij
Jeśli nie możesz otworzyć pliku z końcówką *.doc, *.xls, *.ppt, kliknij