Wracamy do zajęć rewalidacyjnych

102

Wracamy do zajęć rewalidacyjnych

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać
się w budynkach placówek oświatowych. W naszej szkole od 25.05.2020 r. także jest taka możliwość – oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa.

W związku z tym rodzic / opiekun prawny powiadamia wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020 r. do godz. 15:00 o potrzebie skorzystania z w/w zajęć.

Aby dziecko mogło wejść na teren szkoły, jego prawni opiekunowie muszą wypełnić OŚWIADCZENIE. Podpisany dokument opiekun (lub uczeń, jeśli samodzielnie przyjdzie na zajęcia) zostawia przy wejściu do szkoły wyznaczonemu pracownikowi placówki. Jeśli dziecko z klasy I-III samodzielnie wraca po zajęciach do domu, opiekun dołącza zgodę
na taki powrót.

Wszystkie obowiązujące procedury Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w tej sprawie znajdują się poniżej.

To bardzo ważne, aby się z nimi zapoznać!!!

Dyrektor Szkoły
Damian Wojtowicz

Poniżej umieszczamy załączniki.

Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych
Rekomendacje GIS

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWytyczne GIS i MZ
Następny artykułKonsultacje na terenie szkoły