Konsultacje na terenie szkoły

85

Konsultacje na terenie szkoły.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 25.05.2020 r. konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniami klasy VIII mogą odbywać się w budynkach placówek oświatowych. W naszej szkole także jest taka możliwość – oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. Harmonogram konsultacji zostanie Państwu udostępniony do 22.05.2020 r.

W związku z tym rodzic / opiekun prawny powiadamiają wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny o potrzebie skorzystania przez dziecko z w/w zajęć
w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja do godz. 15:00.

Aby dziecko mogło wejść na teren szkoły, jego prawni opiekunowie muszą wypełnić OŚWIADCZENIE. Podpisany dokument opiekun (lub uczeń, jeśli samodzielnie przyjdzie na zajęcia) przekazuje wyznaczonemu pracownikowi szkoły przy wejściu do placówki.

Wszystkie obowiązujące procedury Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w tej sprawie znajdują się poniżej.

To bardzo ważne, aby się z nimi zapoznać !!!

Dyrektor Szkoły
Damian Wojtowicz

Poniżej umieszczamy załączniki.

Procedury bezpieczeństwa w klasie
Procedury bezpieczeństwa w bibliotece
Wytyczne GIS