Konkurs – Święty Jan Paweł II przyjaciel rodziny

79

Z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, Samorząd Uczniowski SP9 organizuje konkurs plastyczny:

Święty Jan Paweł II przyjaciel rodziny

Regulamin konkursu plastycznego:

Cele:

1)    Przypomnienie uczniom postaci Świętego Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.

2)    Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym w naszych rodzinach.

3)    Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie przy tworzeniu pracy.

4)    Rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

Adresaci:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku

Zadanie:

1)    Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pt. Święty Jan Paweł II przyjacielem naszej rodziny.

2)    Technika wykonania pracy: dowolna.

3)    Format pracy : A4, A3.

4)    Pracę należy opisać: Imię i nazwisko, klasa.

5)    Praca może być wykonana indywidualnie lub rodzinnie.

6)    Termin przesyłania prac upływa w dniu 25.05.2020r.

Zdjęcie pracy plastycznej należy wysłać na adres: ekurdyla@gmail. com