Konkurs Fotograficzny KALEJDOSKOP NADZIEI 2020

68

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM PN. „KALEJDOSKOP NADZIEI 2020”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 13 do 26 lat z terenu Rzeczypospolitej Polskiej do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym pn. „KALEJDOSKOP NADZIEI 2020”. Konkurs jest spojrzeniem oczami dzieci i młodzieży na okres pandemii  w Polsce; życia w domu w czasie kwarantanny wiosną 2020 roku; dostrzeżeniem  wielkiego oddania ludzi, którzy nieśli innym nadzieję; utrwalaniem na zdjęciach aktów patriotyzmu i działań na rzecz Polski i Polaków w trudnym dla społeczeństwa czasie pandemii. Celem Konkursu jest również rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności, wrażliwości artystycznej i spojrzenia na otaczającą rzeczywistość przez pryzmat wydarzeń zachodzących w Polsce wiosną 2020 roku. Konkurs trwa od 1 maja 2020 r. do 20 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 lipca 2020 r.

Prace konkursowe można przygotować w trzech kategoriach:

  1. Wiosna 2020 w domu.
  2. Ludzie nadziei.
  3. Patriotyzm w czasie pandemii.

Zachęcamy do nadsyłania prac konkursowych w jednej, dwu lub wszystkich trzech kategoriach. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie w danej kategorii.

Szczegółowy regulamin Konkursu Fotograficznego pn. „KALEJDOSKOP NADZIEI 2020” i link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie Stowarzyszenia Nadzieja:

www.nadzieja-krakow.org.pl 

na Facebook:

https://www.facebook.com/109615503814210/photos/a.134197794689314/227086158733810/?type=3&__tn__=-R

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z organizatorami Konkursu drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail :

kalejdoskop@nadzieja-krakow.org.pl

Dla pięciu zwycięzców w każdej kategorii będą przyznane nagrody pieniężne!

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie!