Wyniki Olimpusa z języka angielskiego

160

Z radością informujemy, że czworo uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł LAUREATA w ogólnopolskiej przedmiotowej olimpiadzie z języka angielskiego OLIMPUS 2021. A są nimi:

RADOSŁAW RYDOSZ – klasa 4a

ZOSIA SUROWIAK – klasa 4a

ALAN KRUCZKIEWICZ – klasa 7a

KAROLINA NITKA – klasa 7a

Dla pozostałych uczestników zostały przygotowane dyplomy uznania za udział
w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej, które będą wręczone po powrocie do szkoły.

Wszystkim  serdecznie  gratulujemy  uzyskanych  wyników
i zapraszamy do kolejnej edycji.