Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VII od 17 maja

109

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W dniach 17.05. do 30.05. br. lekcje dla klas IV-VII będą odbywać się hybrydowo według następującego harmonogramu:

– 17 maja br. (poniedziałek) – 21 maja br.(piątek)-klasy: 5a, 7a – w szkole;
klasy: 6a,  4a – zdalnie,

– 24 maja br.(poniedziałek)-28 maja br.(piątek)- klasy: 4a, 6a- w szkole;
klasy 5a, 7a – zdalnie.

  1. We wszystkich klasach 4-7, bez względu na formę nauczania w danym dniu, obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
  2. Klasa 4a od 25 maja br. korzysta z zajęć w basenie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
  3. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  4. W klasach I-III przebieg nauczania nie ulega zmianie.
  5. W związku z brakiem oddziału klasy 8 nie ma dni wolnych na czas egzaminu ósmoklasisty i szkoła funkcjonuje bez żadnych zmian, realizując wszystkie obowiązki dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.
  6. Uczniowie, którzy w czasie nauki w szkole, jedli obiad, nadal korzystają z posiłków, chyba że rodzic wypisze. Musi to jednak zgłosić wcześniej kierownikowi świetlicy. Podczas nauczania hybrydowego dla klas przebywających na terenie szkoły obiady również będą uwzględnione wedle zapisów sprzed zdalnej nauki.
  7. 4 czerwca 2021r. to dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wcześniej ustalony). Szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Szczegóły w informacji przesłanej w dzienniku elektronicznym przez wychowawców.

Drodzy Uczniowie!

Czekamy na Was.😊

Dyrekcja i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki