Koniec nauczania hybrydowego w klasach I-III

75

Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!

Od 4 maja 2021r.  klasy I-III  wracają do nauczania na terenie szkoły.

            Obowiązują wszystkie ustalenia sprzed nauczania zdalnego i hybrydowego:

  1. Plan lekcji pozostaje bez zmian.
  2. Ze świetlicy i obiadów uczniowie korzystają na zasadach sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych.
  3. Zachowanie zasad sanitarnych w związku z pandemią według procedur stale funkcjonujących i przyjętych w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku.

Proszę o zaopatrzenie dzieci w maseczki (także zapasową)niezbędne podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły, czyli w szatniach, na korytarzach i w toaletach.

Uczniowie z klas IV-VII kontynuują naukę zdalną.

 

Jednocześnie przypominam, że 4 maja 2021r. (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Sprawowana jest opieka świetlicowa dla dzieci wcześniej zapisanych. Nie ma obiadu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
w Sanoku
Damian Wojtowicz