Dzieci uczą rodziców – podziękowania za udział w akcji

107

“Dzieci uczą rodziców” to  ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. W jej ramach dzieci uczestniczą w comiesięcznych  lekcjach  podejmujących  tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Uczniowie i uczennice z klasy 2c wzięli już udział w trzech takich lekcjach”: „Młody patriota”, „Magiczny czas” oraz „Wirtualny świat”. Materiały i prezentacje przygotowane przez organizatorów w interesujący sposób przedstawiają wybrane zagadnienia oraz zachęcają do rozmów z rodzicami na ich temat. Otrzymaliśmy podziękowania za nasz dotychczasowy udział w akcji, chętnie także dołączymy do kolejnych jej etapów.