Dzień bezpiecznego Internetu

168

Jak co roku, w połowie lutego obchodzimy międzynarodowy  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.  Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata. Ma on na celu kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby korzystające z Internetu –  zwłaszcza dzieci i młodzież.

Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przypadły na  wtorek  9 lutego.

Z tej okazji w klasie 1c zorganizowano zajęcia, mające na celu ukazanie korzyści, a przede wszystkim zagrożeń wynikających z  użytkowania urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Dzieci miały okazję obejrzeć ciekawie przygotowane przez specjalistów z Sieciaki.pl prezentacje, które utrwaliły ich wiedzę na temat bezpieczeństwa
w sieci.