Zmiana numeru konta do wpłat za obiady

81

Informujemy o zmianie numeru konta bankowego, na który należy wpłacać opłaty za obiady

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sanoku

Bank Pekao S. A.
Numer rachunku: 52 1240 1792 1111 0011 0325 8291

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC