Mój bohater – konkurs plastyczny

95

Chyba każdy z nas ma swojego bohatera. To osoba, postać z ulubionej bajki lub filmu odznaczająca się pozytywnymi cechami, np. odwagą, dobrocią, kreatywnością czy innymi zaletami. Może to także być ktoś bliski z otoczenia. Żeby wygrać w naszym konkursie, wystarczy tylko swojego bohatera namalować!

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników.
  2. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.
  3. Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3 SP9 w Sanoku.

Warunki uczestnictwa:

Na konkurs można przekazać jedną indywidualną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, dowolną techniką (z wyłączeniem formy drukowanej), format A4, nawiązującą do tytułu konkursu.

Uwaga! Prace uczniowie wykonają samodzielnie w szkole do końca stycznia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu lutego.

Komisja konkursowa oceni prace i przyzna nagrody książkowe oraz dyplomy.

Prace laureatów będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w SP9 oraz opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Organizatorki konkursu: Monika Matuszewska, Katarzyna Markuc