Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19

97

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku
w związku z wystąpieniem COVID-19

(od.18.01.2021 r. dla uczniów powracających z edukacji zdalnej)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem
się COVID-19, w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa mające na celu ustalenie działań, które zminimalizują ryzyko, aby zdrowe dzieci   i pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osób chorych. Opracowane procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zostały opracowane w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

czytaj całość…