Powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych do nauczania stacjonarnego

155

Szanowni Rodzice – w związku z przywróceniem nauczania stacjonarnego w klasach I-III i wytycznymi MEiN, GIS i MZ  wprowadziliśmy wymagane zmiany, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane indywidualnie w dzienniku elektronicznym. Prosimy o zapoznanie się.

Zmiany nie dotyczą klas IV-VII, które od 18 stycznia 2021r. kontynuują realizację obowiązku szkolnego zdalnie.

Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie pedagoga i psychologa będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z indywidualnymi ustaleniami dostosowanymi do specyfiki nauczania.

Biblioteka szkolna funkcjonuje według harmonogramu z 2 września 2020r.  Zachęcamy do korzystania, jednocześnie przypominając o wprowadzonej dwudniowej kwarantannie dla oddawanych książek.

Podział godzin nie uległ zmianie.

Życząc Państwu zdrowia, mamy nadzieję, iż szczęśliwie będziemy pracować w coraz bardziej sprzyjających okolicznościach zdrowotnych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III SP