Życzenia z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej

275

14 października to święto całej szkolnej społeczności.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i uczniom.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę
na rzecz naszej szkoły.

Nauczycielom i Wychowawcom życzymy satysfakcji z pracy i odkrywania talentów uczniów, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Gratulujemy pedagogom nagrodzonym Medalem KEN, Nagrodą Burmistrza Miasta Sanoka oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku.

Pracownikom Oświaty życzymy radości z wykonywanego zawodu.
Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy i sumiennej pracy na swoją przyszłość.

Szczególne gratulujemy: Pani Katarzynie Markuc nagrodzonej Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Panu Adamowi Kulidze, który otrzymał Nagrodę Burmistrza Miasta Sanoka. Wyrazy uznania przekazujemy wyróżnionym Nagrodą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku: nauczycielom: Paniom: Beacie Korneckiej, Marzenie Małek, Marioli Pankiewicz, Magdalenie Wójcik i Panu Wojciechowi Stawarczykowi oraz pracownikom administracji i obsługi: Pani Joannie Koniecznej, Pani Reginie Cielemęckiej i Panu Władysławowi Ogieli.

Dla wszystkich niezmiennie wiele zdrowia i odporności.    

                                                                   Dyrekcja Szkoły