Pasowanie na ucznia

290

Są takie dni w życiu szkoły, gdy przeżywamy wzruszenie, dumę, radość… 

                          8 października 2020r. był jednym z nich, bowiem najmłodsi-uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i stali się- zgodnie z tradycją-pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Atmosfery nie popsuł koronawirus, choć zmusił do zastosowania rygorów sanitarnych. Nie można było przygotować wspólnego pasowania. Jednak ci, którzy byli, poświadczą, że pod maseczkami i przyłbicami krył się uśmiech.

O godz. 17.00 klasa 1 a rozpoczęła swoją występ. Wychowawczyni-p. Maria Wołtosz- wprowadziła dostojnie uczniów, którzy, przejęci sytuacją, zaprezentowali wyjątkowy program artystyczny z podkreśleniem poszanowania podstawowych uniwersalnych wartości, w tym patriotyzmu i szacunku do innych ludzi.

Klasa 1b została wprowadzona w życie szkoły dzięki postaciom z bajek i baśni, które sprawdzały gotowość do nauki, co potwierdziła wychowawczyni-p. Magdalenie Wojtowicz oraz rodzicom wróżka, ratując przed odwołaniem uroczystości. Wszyscy mieli roztańczone nogi, gdy najmłodsi i bohaterowie książek tańczyli i śpiewali „ Chocolate choco choco” .

Jeszcze w innym sposób zaprezentowali pierwszoklasiści z klasy 1c. Każdy z nich przedstawił siebie w formie żartobliwej  rymowanki. Nie zabrakło też akcentów patriotycznych. Wszystko pod okiem wychowawczyni p. Ewy Błażejewskiej.

Wszyscy uczniowie wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, za co zostali nagrodzeni brawami i uśmiechem.

Zwieńczeniem każdej części uroczystości było pasowanie na ucznia, którego dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku p. Damian Wojtowicz.

Pierwszoklasistom serdecznie gratulujemy.