Konkurs fotograficzny – Fotografowanie moją pasją

245

Regulamin konkursu fotograficznego „Fotografowanie – moją pasją”

Postanowienia ogólne

 Organizator konkursu pragnie zachęcić uczestników do fotografowania otaczającego świata,a także zwrócić uwagę na piękno przyrody. Temat konkursu   realizowany jest w następujących kategoriach:

1)  Natura i krajobraz

2)  Człowiek i różne przejawy jego życia

Organizator

Organizatorem konkursu jest Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 38-500 Sanok, ul. Traugutta 9.

Cel Konkursu

 1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska oraz promowanie etycznych postaw wobec środowiska, budzenie wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.
 3. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu min. poprzez spotkania pokonkursowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Technika prac jest dowolna.

      Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace w formacie       minimum 20×30 – max 30×40

 1. Na każde zdjęcie należy  umieścić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia

            /dostępna na stronie internetowej/

 1. Do prac należy dołączyć: płytę CD zawierającą zdjęcia konkursowe w formacie JPG dobrej jakości podpisane.

Kategorie wiekowe

 1. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – do 15 lat
II kategoria – od 15 – 25 lat

Terminarz Konkursu

 1. Prace na konkurs i oświadczenie należy składać lub nadsyłać  na adres:
  Osiedlowy Dom Kultury „ Puchatek”, ul. Traugutta 9, 38-500 SANOK  do dnia 21 pażdziernika 2020.
 2. Wystawa pokonkursowa wernisaż i wręczenie nagród – 12 listopada 2020 , w ODK „Puchatek”

        godz.17.00 w Sanoku.

 1. Zwrot prac – od 12 grudnia.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela

         Wioletta Gurgacz-Piontek – tel :134646135

         kom: 600052034 lub  e-mail  ssm.puchatek@gmail.com

Nagrody

 1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz zaproszonych gości.
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody:

Grand Prix

Temat 1

 1. a) w kategorii wiekowej I: I nagroda, II nagroda, III nagroda
 2. b) w kategorii wiekowej II: I nagroda , II nagroda, III nagroda

Temat 2

 1. a) w  kategorii wiekowej I : I nagroda, II nagroda, III nagroda
 2. b) w kategorii wiekowej II : I nagroda, II nagroda, III nagroda      
 3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
 4. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin karta zgłoszenia i oświadczenie dostępny jest na stronie internetowej

    www.puchatek.esanok.pl

2.W przypadku nadesłania dwóch jednakowych zdjęć ,organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu obydwu prac.

      3.Laureaci konkursu oraz osoby ( szkoły ) wyróżnione zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą   elektroniczną  na adres mailowy podany przez uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących uczestnika, w tym podania przez niego nieprawdziwych danych kontaktowych.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu.

      5.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

      6.Uwaga! Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny.

 1. Osoba zgłaszająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,

oczekując z niecierpliwością na Wasze prace.