Konkurs fotograficzny „Pod urokiem chwili”

0
225

Wszystkich chętnych uczniów z klasy VII i VIII zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ” Pod urokiem chwili”.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sanoku.

Temat fotografii jest dowolny, związany z magią chwili, która zostaje uwieczniona.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

– etap I szkolny- termin składania prac do 20 marca

– etap II u organizatora- do 29 marca

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione.

Każdy uczestnik zgłasza 3 prace: 3 fotografie w wersji papierowej oraz fotografie w formie elektronicznej.

Odbitki mogą być kolorowe lub czarno-białe, rozmiar 13×18 cm.  Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz tytuł pracy.

Fotografie w formie elektronicznej zapisujemy w formacie JPEG, rozdzielczość minimalna 800x600px, maksymalna 1024x768px, maksymalna wielkość pliku 2MB.

Prace konkursowe w formie odbitek prosimy składać osobiście u p. Iwony Mermer  natomiast prace w wersji elektronicznej na adres e-mail: iwonalakus@interia.eu lub u p. Katarzyny Śliwiak – kat.sliwiak@gmail.com

Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz na stronie internetowej organizatora.

Szczegółowy regulamin konkursu

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pod urokiem chwili”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku, zwana dalej organizatorem.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu sanockiego. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych :
 4. klasy siódme i ósme szkół podstawowych
 5. szkoły ponadpodstawowe
 6. Temat fotografii jest dowolny, związany z magią chwili, która zostaje uwieczniona.
 1. Zasady konkursu:
 2. Czas trwania konkursu – od 12lutego 2024r. do 29marca 2024r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
 5. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 6. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 7. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 8. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

– etap szkolny – opiekun szkolny konkursu gromadzi prace uczestników konkursu i po konsultacjach z opiekunami uczestników  typuje prace uczniów, którzy przechodzą do kolejnego etapu konkursu.

Szkoła może zgłosić do udziału dowolną uczestników.

– etap drugi –  u organizatora

 1. Każdy uczestnik zgłasza 3 prace.
 2. Format prac:

Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia fotografii w wersji papierowej i przesłania zdjęć w formie elektronicznej

 1. odbitki kolorowe lub czarno-białe, rozmiar 13 x 18 cm,
 2. oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG przesłane jako załącznik na biblioteka2losanok@op.pl (rozdzielczość minimalna 800x600px maksymalna 1024x768px; maksymalna wielkość pliku 2MB).
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
 4. imię i nazwisko autora oraz klasę i nazwę szkoły,
 5. tytuł pracy,
 6. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka2losanok@op.pl Kontakt: 134653936
 7. Termin składania prac upływa 29marca 2024.
 8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz na stronie internetowej organizatora.
 9. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją II Liceum Ogólnokształcącego z zaznaczeniem imieni i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 3. Przewidziane są nagrody rzeczowe.
 4. Nagrodą główną jest również umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły.
 5. Nagroda specjalna będzie przyznana przez internautów, którzy będą głosować na Facebooku. Na profilu Biblioteki szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego opublikowane będą przesłane zdjęcia, na które będzie można oddawać głosy poprzez lajkowanie. Nagrodzone może być jedno zdjęcie jednego autora, które zdobędzie najwięcej głosów. Zdjęcia będą prezentowane w terminie od 3 kwietnia do 17kwietnia 2024r. do godziny 12.00
 6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 8. Postanowienia końcowe
 9. Uczestnicy wypełniają zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 12. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej organizatora.

BRAK KOMENTARZY