Stypendia Burmistrza Miasta Sanoka dla uzdolnionych uczniów

0
301

Gratulujemy!
Jesteśmy z Was dumni! 28 sierpnia uczniowie sanockich szkół, w tym naszej,  otrzymali naukowe stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, których przyznawanie zainicjowane zostało w 2020 r. przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Zapraszamy do lektury artykułu: https://www.facebook.com/burmistrzsanoka

BRAK KOMENTARZY