Ferie z historią

0
196

MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU

zaprasza na

FERIE Z HISTORIĄ, KULTURĄ I SZTUKĄ
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W SANOKU

20 stycznia ‒ 17 lutego 2023

20 stycznia 2023
godz. 12.00

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku.

Promocja monografii wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”. Spotkanie połączone będzie z prezentacją omówionych w publikacji skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, oraz z wykładami poświęconymi ich problematyce.

21-22 stycznia 2023

„Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”

21 stycznia 2023
godz. 11.00

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego.

Wykłady historyczne:

dr Piotr Paszkiewicz, „Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym”

dr Łukasz Bajda, „Mieszkańcy Bieszczadów wobec Powstania Styczniowego w świetle pamiętników z epoki”

mgr Gabriela Glinianowicz, „Moda w służbie Ojczyzny, czyli rola kobiet w czasach Powstania Styczniowego”

godz. 12.30

Miejsce: Sala wystaw czasowych (podziemia przy Sali Gobelinowej)
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego.

godz. 11.00-14.30

Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
„Oddział powstańczy” – lekcja historii ożywionej w wykonaniu rekonstruktorów historycznych.

22 stycznia 2023

Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.

godz. 10.00

Spacer historyczny śladami mogił powstańców styczniowych spoczywających na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

Miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej

godz. 17.00

Capstrzyk pod Krzyżem Powstańców na Cmentarzu Centralnym w Sanoku

2 lutego 2023

godz. 17.00

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
XV Edycja Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.

Wykład dr Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) pt. „Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”.
Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie.

10 lutego 2023
godz. 17.00

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
otwarcie wystawy czasowej malarstwa Jana, Krzysztofa i Michała Powałków.

17 lutego 2023

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

Konferencja naukowa „Od rozkwitu do upadku. Dzieje Zamku Królewskiego w Sanoku i ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej”. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Bożena Czwojdrak, prof. Piotr Węcowski, prof. Marek Ferenc, dr Andrzej Gliwa.

BRAK KOMENTARZY