SUKCES ZOSI SUROWIAK Z KL.6A W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

0
200

W grudniu 2022 r. w naszej szkole odbył się II Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy z języka angielskiego „Reading brings us unknown friends” dla uczniów klas 6-8. Naszą szkołę reprezentowały Natalia Kurdyła i Zofia Surowiak z klasy 6a oraz Amelia Czujko z klasy 7a. Głównym założeniem tego konkursu jest promowanie nauki języka angielskiego, zachęcenie uczniów do czytania książek w języku obcym, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych, informatycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreatywności. Konkurs składa się z trzech etapów: etapu szkolnego, międzyszkolnego (będącego jednocześnie etapem wojewódzkim)
i ogólnopolskiego. Wszystkie etapy konkursu odbywają się w formie zdalnej
z wykorzystaniem formularza Forms
.

Do etapu szkolnego zadaniem naszych zdolnych uczennic było przeczytanie lektury w języku angielskim pt.: „Christmas Stories”. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość treści wszystkich opowiadań, jak również zagadnień gramatycznych i leksykalnych.

Wszystkie dziewczęta wykazały się świetną znajomością lektury, jednak tylko Zosia zakwalifikowała się do drugiego etapu, zajmując 2 miejsce w kraju.

Kolejny etap odbędzie się 3 marca, a przez naszą uczennicą dwie lektury do opanowania: „Around the World in Eighty Days” oraz „The Hound of the Baskervilles”.

Gratulujemy Zosi i trzymamy kciuki w kolejnym etapie konkursu.

BRAK KOMENTARZY