Światowy Dzień bez Tytoniu – konkurs szkolny

0
104

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Jak co roku, nasza szkoła, włącza się w tę akcję promocji zdrowia. W tym roku, Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na plakat antynikotynowy(format A4 lub A3) lub prezentację multimedialną. Konkurs jest adresowany do uczniów kl.4-8.

Celem  konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, uświadomienie uczniom występujących zagrożeń oraz promocja zdrowych zachowań i bezpiecznych form spędzania czasu.

Zasady konkursu:

Uczniowie wykonują plakat lub prezentację multimedialną. W każdej z prac jest mile widziane hasło związane z profilaktyką uzależnień oraz z treścią pracy. Gotowe prace należy składać u pedagoga szkolnego do końca maja 2022r.

Zachęca się wszystkich uczniów z kl.4-8 do udziału w konkursie. Uczestnicy zostaną nagrodzeni ocenami celującymi z przyrody, biologii lub informatyki (należy wskazać jeden preferowany przedmiot). Dodatkowo autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę niespodziankę.

BRAK KOMENTARZY