Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

0
42

Szanowni Państwo!

Umieszczamy informację o poradnictwie psychologów z Ukrainy dostępnym dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Koordynatorzy Programu informują, że na Internetowej Platformie Specjalistyczno – Doradczej jest dostępne poradnictwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nowością jest dostępność poradnictwa psychologów z Ukrainy zarówno dla uchodźców, jak i osób, które przyjęły uchodźców do domu.

Zasady zapisów na spotkania: zgłoszenia do specjalisty można dokonać po wcześniejszym zalogowaniu się na Platformie.

Poniżej znajdują się nazwiska psychologów z Ukrainy, godziny spotkań i obszar proponowanego poradnictwa.

Oleksander Tereshchenko – pedagog, mgr psychologii, MBA, certyfikowany psycholog rodzinny

Wtorek: 13:00 – 15:00
Środa: 13:00 – 15:30

Obszar proponowanego poradnictwa:
– adaptacja i asymilacja dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce,
– relacje dzieci i rodziców w warunkach imigracji,
– przygotowanie nauczycieli do pracy z uwzględnieniem różnic kulturowych i mentalnych orazpodobieństw dzieci z Ukrainy,
– poprawa samooceny poprzez tworzenie planów na przyszłość,
– pedagogiczne doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli,
– konflikt szkolny,
– komunikacja dzieci i dorosłych.

Maryna Doroshenko– pedagog, psycholog, dr PhD w dyscyplinie filologii

Poniedziałek 19:00 – 20:30
Środa 17:00 – 18:30
Piątek 15:00-16:30

Obszar proponowanego poradnictwa:
– pomoc psychologiczna w czasie wojny,
– przezwyciężanie stanów lękowych, praca z negatywnymi emocjami i procesami (strach, niepokój, rozpacz, apatia, utrata sensu itp.),
– monitorowanie stanu psychicznego w warunkach wojny,
– przezwyciężanie zaburzeń stresu pourazowego,
– przezwyciężanie skutków traumy psychicznej,
– stabilizacja stanów emocjonalnych,
– adaptacja psychologiczna po przymusowej zmianie miejsca zamieszkania,
– pedagogiczne poradnictwo wychowawcze dla uczniów, studentów i nauczycieli,
– skuteczna komunikacja.

BRAK KOMENTARZY