Wsparcie Swego dla Swojego

0
112

Drodzy Rodzice, Nauczyciele oraz Wychowawcy oraz Uczniowie!

Nasza szkoła wspiera działania projektu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,,Wsparcie Swego dla Swojego„.
Celem tego projektu jest udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym seniorom, żyjącym w biedzie, ubóstwie, o niskich zasobach finansowych, żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych, którzy samodzielnie nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych.

W dniach 9-19 listopada 2021 r. organizujemy zbiórkę, której celem będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem ważności (tj. makaron, ryż, kasza, mąka, cukier, olej, herbata, słodycze, itp.), środków czystości i higieny osobistej.

Wyżej wymienione produkty będzie można składać do kosza wystawionego przy wejściu do budynku szkoły.

Poprzez tę akcję chcemy kreować aktywne postawy uczniów w środowisku lokalnym, uwrażliwienie ich na potrzeby innych. Uczmy nasze dzieci i młodzież bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, starszym oraz biednym.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w zbiórce w myśl zasady: ,,Nie liczy się to ile posiadasz, a ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. Liczymy na otwarte serca rodziców i uczniów naszej szkoły.

W załączniku przedstawiamy informacje o projekcie.

Klaudia Tkacz

BRAK KOMENTARZY