Stołówka szkolna – płatności za wrzesień 2021 r.

0
99

Szanowni Państwo 

 

  • Cena obiadów za miesiąc: WRZESIEŃ(od 13.09 do 30.09)

9,50 zł. – pełny zestaw (zupa, drugie danie i kompot)    9,50 zł  x 14 dni = 133 zł.

  • Opłatę za obiady należy dokonać z góry w terminie do 20wrześniana konto:

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku

nr rachunku : 52 1240 1792 1111 0011 0325 8291

tytułem: wpłata za obiady; klasa; imię i nazwisko ucznia; za miesiąc

  • Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z wyliczoną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać),
  • Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia pod numer 530 254 180
  • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie,
  • Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów np. rezygnacja, będą uwzględniane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

BRAK KOMENTARZY