Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja” zakończony

99

Klasa 1c właśnie zakończyła realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”, wspomagającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Projekt składał się z V części. Pierwszy moduł dotyczył Kreatywności, drugi odnosił się do Wyobraźni, trzeci skupiał się na Mocy Słów, czwarty oparty był na Empatii, piąty zaś miał nam przypomnieć, czym jest Odwaga. Udział w projekcie był bardzo emocjonujący, zadania, jakie na nas czekały, były niezwykle ciekawe. Filmy edukacyjne nauczyły nas wielu nowych rzeczy.

Dziękuję rodzicom, którzy we wrześniu dali nam zielone światło do udziału w tym jakże potrzebnym projekcie. Od września startujemy z kolejną edycją.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej o założeniach projektu, zapraszamy do zajrzenia na stronę główną „Emocji”.

https://emocja.org/2020/01/24/zalozenia-idea-cele-projektu/