Nauczanie hybrydowe w klasach I – III od 26 kwietnia

0
473

Szanowni Państwo ! Drodzy Uczniowie!

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku informuje  o wprowadzeniu dla klas I-III szkół podstawowych w województwie podkarpackim nauczania w trybie hybrydowym od 26.04.2021 r. do 2.05.2021 r.. W związku z powyższym:

  1. Od 26 kwietnia (poniedziałek) br. na terenie szkoły lekcje będą odbywać się według następującej kolejności:

– 26. 04. 2021r. (poniedziałek): klasy: 1a, 1b, 1c,
– 27. 04. 2021r. (wtorek): klasy: 1a, 1b, 1c,
– 28. 04. 2021r. (środa): klasy: 2a, 2b, 2c,
– 29. 04. 2021r. (czwartek): klasy: 2a, 2b, 2c,
– 30. 04. 2021r. (piątek): klasy: 3a, 3b.

Ponadto, uczniowie korzystający do tej pory ze stacjonarnego nauczania na terenie szkoły nadal mogą tak realizować lekcje, pod warunkiem, że klasa, do której należą, w tym dniu nie jest w całości w szkole. Wtedy dołączają do zespołu i wychowawcy.

Powyższy harmonogram jest podyktowany wymogami zawartymi w ww. rozporządzeniu MEiN o nieprzekroczeniu 50% uczniów na nauczaniu stacjonarnym              oraz o naprzemiennym realizowaniu tych zajęć przez każdego ucznia.

  1. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów uczących się w danym dniu stacjonarnie (wcześniej już zapisanych) oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.
  2. We wszystkich klasach, bez względu na formę nauczania w danym dniu, obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
  3. Zajęcia prowadzone na terenie szkoły trwają 45 minut. Lekcje zdalne nauczyciel może skrócić do 30 minut.
  4. Harmonogram obiadów dla klas uczących się w danym dniu na terenie szkoły oraz dla uczniów, którzy cały czas realizują obowiązek szkolny stacjonarnie w związku z zatrudnieniem ich rodziców/opiekunów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i innych osób wykonujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na obiady dzieci udają się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Data Godzina Klasa
26.04.2021r. 11.30-11. 45 1a
  11.50-12.05 1b
  12.10.-12.25 1c
  12.30-12.45 Uczniowie z grup cały czas uczących się w szkole.
27.04.2021r. 11.30-11. 45 1a
  11.50-12.05 1b
  12.10.-12.25 1c
  12.30-12.45 Uczniowie z grup cały czas uczących się w szkole.
28.04.2021r. 11.30-11. 45 2a
  11.50-12.05 2b
  12.10.-12.25 2c
  12.30-12.45 Uczniowie z grup cały czas uczących się w szkole.
29.04.2021r. 11.30-11. 45 2a
  11.50-12.05 2b
  12.10.-12.25 2c
  12.30-12.45 Uczniowie z grup cały czas uczących się w szkole.
30.04.2021r. 11.30-11. 45 3a
  11.50-12.05 3b
  1. Uczniowie klas IV-VII kontynuują nauczanie zdalne.
  2. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice są zobowiązanie do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS- COV-2.

                                                                                                           Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku
Damian Wojtowicz

BRAK KOMENTARZY