Dzień Ziemi w klasach pierwszych

92

22 kwietnia to dzień promowania postaw ekologicznych oraz zachęcania do prowadzenia trybu życia, który jest przyjazny dla naszej planety.
Uczniowie klas pierwszych, jako jej mali mieszkańcy, przedstawili działania człowieka wpływające  na zanieczyszczenie Ziemi i jej złą kondycję, a także możliwości dbania o nią.
Podczas zajęć wykonali doświadczenie, które uświadamia, w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca oraz zapoznali się z globusem jako planetą w znacznym pomniejszeniu.
Na koniec zajęć dzieci przygotowały rysunki, które ukazały piękno naszej planety, jak i jej zagrożenia, a także ślubowały bycie PRZYJACIELEM PRZYRODY