Czasowa zmiana godzin pracy świetlicy

209

Szanowni Rodzice – w związku ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli i zmienną sytuacją zdrowotną wśród dzieci  w dniach 12-19  lutego 2021r. świetlica szkolna funkcjonuje w ograniczonym zakresie, a przedstawia się to następująco:  rano : opieka świetlicowa  od godziny 7.00 do godziny 8.00, następnie odbywają się lekcje, natomiast w ww. dniach nie ma opieki świetlicowej w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym dzieci udające się do domu samodzielnie po lekcjach idą do szatni, przebierają się i wychodzą ze szkoły. W przypadku dzieci, które nie wychodzą same  ze szkoły, uprzejmie prosimy, aby wybierali je Państwo tuż po lekcjach.  Odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele prowadzący będą kontaktować się z Państwem indywidualnie.

            Dzieci nadal mogą korzystać z obiadów, przy czym będą w o innej porze (nauczyciele otrzymają grafik z godzinami). Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać każdego dnia do godz. 7.30.

            W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z wychowawcą danej klasy lub nauczycielem sprawującym opiekę nad zespołem w przypadku nieobecności wychowawcy.