Nauka zdalna w klasach I-III i IV-VII

172

Szanowani Państwo!

Na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem, ale godz. lekcyjna trwać będzie 30 min. Dłuższe przerwy między lekcjami powinny być wykorzystane na odejście od komputera i odpoczynek. Tak jak w minionym roku szkolnym pracujemy z wykorzystaniem Skype’a.

Zajęcia Świetlicowe prowadzone będą dla zapisanych dzieci do świetlicy w godzinach 6:30 – 16:30, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zajęcia Logopedyczne odbywać się będą na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Biblioteka Szkolna jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 14.00

Pedagodzy Szkolni oraz Psycholog pełnią dyżury w szkole zgodnie z planem pracy.

Wszelkie informacje związane z pracą Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku, których bezpośrednimi adresatami są uczniowie i ich rodzice, są przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

Prosimy o śledzenie internetowej strony szkoły, gdzie na bieżąco będą zamieszczane komunikaty na temat pracy zdalnej.

Instrukcja instalacji programu SKYPE


 Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku
Damian Wojtowicz