Pasowanie na świetlika

167

Pod koniec października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetlika”, którą poprowadzili nauczyciele z grup świetlicowych w klasach pierwszych.      Aby dołączyć do gromady świetlicowej,  pierwszoklasiści musieli przejść kilka prób sprawności, wiedzy, zabawy, wygimnastykowanego języka. Po zaliczeniu wszystkich prób kandydaci  złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na świetlika oraz otrzymali dyplom ,,Pasowania na Świetlika”.