Harmonogram wydawania świadectw

543

Harmonogram wydawania świadectw
w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku dnia 26.06.2020 r.

Odbiór świadectw przez rodzica/prawnego opiekuna/ ucznia klas I-III i spotkania z uczniami klas IV – VIII odbędzie się wg. harmonogramu.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie będzie
w związku z pandemią COVID-19.