Zdalne nauczanie

343

UWAGA !!!

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Zgodnie z decyzją MEN z 24 kwietnia 2020 r. zdalne nauczanie zostaje wydłużone
do 24 maja 2020 r.

Nauka odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły

mgr Damian Wojtowicz