Wiosenne kwiaty klasy 2b

174

W czasie odosobnienia  uczniowie klasy 2b  nie próżnują,  czego dowodem są ich prace.