Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

173

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku informuje, że w toku postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego wszystkie dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły zostały przyjęte do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor szkoły

mgr Damian Wojtowicz