Praca zdalna – PLAN LEKCJI

307

Praca zdalna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493), przedstawiamy harmonogram zajęć.

Czasowy harmonogram pracy zdalnej nauczycieli w okresie kwarantanny od 25.03.2020 r. z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

I etap kształcenia

Edukacja wczesnoszkolna klasy I – III materiały przesyłane będą zgodnie z planem zajęć.

Pozostali nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej, np. j. angielski, religia, wysyłają do uczniów/rodziców materiały do zrealizowania poprzez dziennik elektroniczny i również weryfikują wykonanie zleconych przez nich działań.

Nauczyciele wspomagający są w godzinach swojej pracy do dyspozycji rodziców
i służą pomocą w przypadku rodzących się pytań z ich strony. Z nauczycielami tymi proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny lub skype’a.

W okresie kwarantanny każdy nauczyciel jest dostępny w godzinach swojej pracy zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin lekcyjnych, a także w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 11:00, zarówno dla rodziców, uczniów jak i Dyrektora Szkoły.

W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w dzienniku elektronicznym, pocztę elektroniczną lub inne formy komunikacji.

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                  mgr Damian Wojtowicz