APEL O BEZWZGLĘDNE POZOSTANIE W DOMU ZARÓWNO UCZNIÓW JAK I OSÓB DOROSŁYCH !!!

114

APEL O BEZWZGLĘDNE POZOSTANIE W DOMU ZARÓWNO UCZNIÓW
JAK I OSÓB DOROSŁYCH !!!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!

            Apeluję o bezwzględne przestrzeganie zaleceń kwarantanny domowej podczas dwutygodniowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Waszych dzieci. Sytuacja jest wysoce niepokojąca, a zamknięcie szkoły nie stanowi dodatkowych ferii wypoczynkowych i czasu na rozrywkę.

            Bardzo proszę, by dzieci – zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i służb medycznych – przebywały w domach.

Dyrektor Szkoły
mgr Damian Wojtowicz