KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

218

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 16 marca 2020 r. szkoła zostaje zamknięta na dwa tygodnie. W dniach 12-13 marca prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki. W tych dniach nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Opieka świetlicowa w przypadku uczniów przybyłych do szkoły w dniach 12-13 marca sprawowana będzie zgodnie z ich harmonogramem zajęć dydaktycznych. Szkoła nie zapewnia ciepłych posiłków uczniom, którzy korzystali z obiadów na terenie placówki w tych dniach.

Przypominamy, że Rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017 poz. 1368).

DRODZY RODZICE – informujemy, iż dwutygodniowe zawieszenie zajęć jest formą kwarantanny, odizolowania dzieci od skupisk ludzi, a nie czasem rekreacyjnym (wolnym). Zwracamy się z prośbą, aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa wskazane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczna i zadbać o pozostanie dzieci w domach w tym okresie.

Przesyłam Państwu w załączniku informację znajdującą się na stronie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Komunikat MEN

Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające
się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły
Damian Wojtowicz