Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

334

Szanowni Państwo

W dniu 02.03.2020 r. uczniowie klas I – III otrzymali Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku na rok szkolny 2020/2021. Rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową ich dziecka proszę o wypełnienie i dostarczenie kart do wychowawców klas w terminie do 11.03.2020 r. W przypadku niewyrażania zainteresowania rodzica (opiekuna) uczęszczaniem dziecka do świetlicy szkolnej proszę o umieszczenie na karcie odpowiedniej adnotacji:

Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz ” W  roku szkolnym 2020/2021 moje dziecko nie będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej”, a także podpis rodzica (opiekuna prawnego).

Dzisiejszego dnia uczniowie otrzymali informację dotyczącą odpłatności za obiady w miesiącu MARCU. Kierownik świetlicy szkolnej przypomina, że termin płatności upływa 10 marca. Z aktualnym menu oraz wysokością odpłatności za obiady można zapoznać się na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły
mgr Damian Wojtowicz