Kodowanie na dywanie

82

12 lutego w naszej szkole uczniowie klasy 1b oraz zaproszeni goście:
p. Dyrektor D.Wojtowicz i nauczyciele pracujący w klasach 1-3 wzięli udział
w  niezwykle ciekawych zajęciach prowadzonych przez p. Ewę Błażejewską. Dotyczyły one „Kodowania na dywanie”. Uczniowie mieli za zadanie m.in.: ułożyć kod wskazujący drogę nutki do gitary, poruszać się w sposób sygnalizowany strzałkami kierunkowymi, ułożyć, posługując się podawanym przez nauczyciela kodem, graficznego tulipana na planszy. Wszystkie te zadania umożliwiły uczniom rozwój podstawowych funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa.

Dzieci pracowały w wielkim skupieniu i z zaangażowaniem, łącząc zabawę z „gimnastyką mózgu”. Z entuzjazmem i radością przyjmowały wykonanie zadania, jednocześnie także uczyły się współpracy w grupie.

Dziękujemy Pani Ewie za interesującą lekcję i dzielenie się dobrymi praktykami.