Konkurs biologiczny – „Znam swoje ciało VII”

198

Dyrekcja Szkoły przypomina uczniom o VII edycji powiatowego konkursu biologicznego „Znam swoje ciało”, którego organizatorem jest nasza szkoła. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sanoka oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty uwzględniane w trakcie naboru do szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że zachęci to wielu uczniów do wzięcia w nim udziału. Szczegóły organizacji konkursu oraz zakres materiału zawiera plakat oraz regulamin.

Regulamin    Zgoda rodziców na udział w konkursie