Ferie zimowe – propozycja zajęć w ramach programu „Zima w mieście”

313

Zajęcia rekreacyjno-sportowe i inne organizowane
w czasie ferii zimowych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Sanoku

w ramach akcji

„Zima w mieście”

Wszystkie zajęcia organizowane w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku w czasie ferii zimowych w dniach
od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r. są zajęciami ogólnodostępnymi dla wszystkich uczniów.