SZKOŁA PAMIĘTA

213

Szkoła Podstawowa nr 9 (dawne Gimnazjum nr 4) to placówka, która zawsze dużą rolę przywiązywała do patriotyzmu, szacunku do historii polskiego narodu.
Tradycją zatem stało się,  że przed  Dniem Zmarłych młodzież pod opieką nauczycieli odwiedzała sanocki cmentarz, by okazać szacunek zmarłym, poległym w walkach o wolność.

W tym roku nasza szkoła przystąpiła także do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Podjęliśmy różne działania mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Zapaliliśmy znicze na grobach poległych podczas walk narodowowyzwoleńczych oraz  na grobie Beksińskich.

Samorząd Szkolny koordynował zbieranie zniczy.  Zapłoną  one na bezimiennych, opuszczonych grobach.

Najmłodsi uczniowie SP9 uczestniczyli zaś w lekcji historii prowadzonej przez p. doktora Marcina Paszkiewicza, który  m.in. przybliżył dzieciom dzieje 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i jej żołnierzy oraz historię szkoły.

Dziękujemy zaangażowanym w akcję nauczycielom oraz uczniom za patriotyczną postawę.

SZKOŁA PAMIĘTA!